Bericht:

Rubriek:

27 september 2001

verwijdering

Nieuwe vergunningaanvraag Elhorst-Vloedbelt

Twence heeft opnieuw een vergunningaanvraag bij de provincie Overijssel ingediend voor de voortzetting van haar afvalverwerkingsactiviteiten op Elhorst-Vloedbelt.

De aanvraag gaat vergezeld van een Milieu Effect Rapport (MER), waaraan onder andere is meegewerkt door ingenieursbureau Haskoning. Vorig jaar werd de vergunning geweigerd omdat een MER ontbrak. Nu heeft Twence er dan ook alle vertrouwen in dat het stortterrein en het overslagstation in Zenderen medio 2002 weer open kunnen. Voor gemeenten die, door de onverwachte sluiting, zijn uitgeweken naar het verwerkingsterrein van Twence in Hengelo, komt dan een einde aan het tijdrovende en kostenverhogende transport.


Uitgeverij Noordhoek BV