Bericht:

Rubriek:

21 juni 2001

jurisprudentie

NMa in gelijk gesteld over voorwaarden fusie tot Essent

De Rechtbank te Rotterdam heeft het verzoek van Essent om de beperkingen die de NMa aan de fusie had gesteld ongedaan te maken, ongegrond verklaard. Dat betekent dat de NMa terecht de voorwaarde had gesteld twee composteringsbedrijven te verkopen.

De NMa gaf op 20 oktober 1999 een vergunning voor de fusie tussen PNEM/MEGA en EDON tot Essent onder een aantal voorwaarden. Een daarvan is dat door de fusie op de Nederlandse markt van compostering van gft-afval geen economische machtpositie zou ontstaan. Deze zou een normale marktwerking te zeer belemmeren volgens de NMa. Om de fusie tot stand te brengen moesten de belangen in twee composteerbedrijven afgestoten worden. Inmiddels heeft Essent Milieu AVRAM verkocht en het management van PURVA overgedragen aan HVC. Toch legde de directie de beslissing aan de rechter voor omdat ze vond dat ten onrechte voorschriften aan de vergunning waren verbonden. Essent was van mening dat er geen mededingingsrechtelijke problemen waren, oftewel geen belemmering voor de vrije markt. Ze bestreed niet dat zij een heel groot marktaandeel in de compostering zou gaan hebben. Omdat echter ongeveer 90 procent van het te verwerken gft contractueel tot minstens 2008 is vastgelegd, zullen er weinig nieuwe toetreders op de markt zijn. Juist daarom vond Essent dat de fusie niets aan de markt zou veranderen en de concurrentiebeoordeling derhalve alleen zou moeten slaan op dat deel van de markt dat daadwerkelijk vrij is. De rechtbank was het daar niet mee eens. De capaciteit voor de verwerking van gft via langlopende contracten ligt weliswaar langdurig vast, maar komt op enig moment toch vrij en wordt daarmee weer onderdeel van de markt. Bovendien vond zij dat dergelijke langdurige contracten juist de opbouw van een marktpositie stimuleren. Want de fusie zou juist een sterke uitgangspositie vormen op het moment dat de contracten zijn afgelopen. Nieuwkomers op de markt hebben dan te weinig kans. Essent Milieu gaat ook tegen deze beslissing in beroep bij de Raad van State.


Uitgeverij Noordhoek BV