Bericht:

Rubriek:

11 mei 2001

handhaving

Noord-Brabant zet in op handhaving


Gedeputeerde staten van Noord-Brabant gaan de kwaliteit en capaciteit van de provinciale handhaving versterken. Onder andere voor afvalstromen zal hiervoor structureel extra geld worden uitgetrokken.

In totaal gaat het om een bedrag van 6,8 miljoen gulden.
Wat de handhaving van afvalstromen betreft staat het Brabants beleid nog in de kinderschoenen. "Daarom willen we eerst een goed inzicht krijgen", aldus mevrouw van Stekelenburg van het provinciale bureau handhaving. "Dus: wat komt Brabant in, wat gaat eruit, wie zijn de vergunninghouders? Kortom, hoe ziet het hele traject eruit, van ontdoener tot verwijderaar? Dat gaan we monitoren en pas dan weten we waar dingen fout gaan, waar extra aandacht voor nodig is en waar we dus prioriteit aan moeten geven in ons beleid."
Ook op het terrein van bodemsanering, grondwater, ontgronding en administratief toezicht bij bedrijven wordt de handhaving versterkt. De provincie laat met deze financiŽle injectie zien dat ze hier veel belang aan hecht. De heer Keeris, hoofd van het bureau handhaving, zegt dan ook een forse claim bij het college te hebben neergelegd. "En die heeft men bij de voorjaarsnota gehonoreerd." Voor de helft betreft het hier nieuw geld. Voor het overige wordt tijdelijk geld nu structureel toegekend. Keeris: "Daar zijn we heel blij mee, want op structurele gelden kun je toekomstig beleid bouwen." Om de handhaving te intensiveren wordt onder andere meer personeel bij de afdeling aangesteld. In totaal zal het gaan om 8 ŗ 9 arbeidsplaatsen, waarvoor na de zomer de advertenties de deur uit gaan.


© Uitgeverij Noordhoek BV