Bericht:

Rubriek:

16 juli 2001

wet & regelgeving

Ontwerp-besluit beheer autowrakken


De regelgeving voor de verwijdering van autowrakken is in de ontwerpfase bekend gemaakt.

Het is de uitwerking van een Europese Richtlijn van 21 otober 2000 (2000/53/EG) de zogenaamde autowrakkenrichtlijn. De richtlijn moet de negatieve effecten van het verwijderen van autowrakken voorkomen en de hoeveelheid afval die daardoor ontstaat verminderen. Het besluit heeft vooral gevolgen voor de 55 producenten en importeurs, de 500 autodemontagebedrijven en de 10 shredderbedrijven. Maar omdat de verplichtingen uit het besluit aansluiten bij het bestaande inname- en verwerkingssysteem zullen de gevolgen gering zijn. Bovendien maakt het besluit het mogelijk voor een gezamenlijke aanpak voor producenten en importeurs van voertuigen


Uitgeverij Noordhoek BV