Bericht:

Rubriek:

10 juli 2001

bedrijfsinformatie

Reiniging Haarlem en De Meerlanden willen fusie


Op 5 juli hebben afvalbedrijf De Meerlanden en de gemeentelijke reiniging van Haarlem een intentieverklaring ondertekend waarin beide partijen aangeven te willen fuseren.

Voorafgaand aan de intentieverklaring was een contourennota opgesteld. Hierin zijn belangrijke punten van voorovereenstemming vastgelegd, zoals wederzijdse voordelen van een fusie, de structuur van de onderneming, afspraken over tarieven, personele belangen en aandelen. In de intentieverklaring worden de wil tot fusie, de voorwaarden en de tijdsplanning vastgelegd. De uitwerking hiervan neemt nog de nodige tijd in beslag, zodat een daadwerkelijke fusie op zijn vroegst 1 januari 2002 zal plaatsvinden. Namens De Meerlanden ondertekenden de heren Knapp en De Jong de intentieverklaring (zie foto), namens de gemeente Haarlem waren dat drs. A.J. Smit en sectordirecteur N. Brink.


Uitgeverij Noordhoek BV