Bericht:

Rubriek:

17 maart 2001

verwijdering

Schone biomassa voor duurzame Duitse elektriciteit

Duurzame elektriciteit krijgt een enorme impuls in Duitsland nu ook de Bundesrat een wetsvoorstel met die doelstelling heeft aangenomen. Biomassa zou twintig procent van de elektriciteitsvoorziening moeten verzorgen.

De wet opent de mogelijkheden om prioriteit te geven aan duurzame energiebronnen en vooral biomassa. Zo wordt aan producenten een terugleveringsvergoeding gegarandeerd, waarmee men een gunstig klimaat voor investeringen hoopt te krijgen. De nieuwe wet vervangt ook de regeling die beperkingen stelt aan de inname van duurzaam opgewekte stroom tegen een lager tarief. Dat mocht niet meer dan vijf procent zijn. In plaats daarvan is er een nationaal 'cost-sharing' programma opgesteld. De compensatie die men kan krijgen voor elektriciteit uit duurzame bronnen verschilt per grondstof en per installatie. Voor biomassa zijn de vergoedingen aanzienlijk verhoogd. Daarmee hoopt men dat de groei daarvan op eenzelfde manier zal gaan plaatsvinden als bij windenergie. Duitsland is daarin nu marktleider en dat heeft meer dan 20.000 banen opgeleverd. Onder biomassa wordt verstaan hout, afvalhout en organisch afval uit de voedingsmiddelenindustrie. Uitgesloten zijn baggerslib, bielzen en andere vormen van verontreinigd hout. Het Duitse federale ministerie van milieu zal nog met aanvullende wetgeving komen waarin wordt vastgesteld welke afvalhoutsoorten wel en welke niet onder biomassa vallen. In Nederland is men niet erg gelukkig met dit kordate besluit van Duitsland. De definitie van biomassa is naar Nederlandse maatstaven nogal eng. Omdat men binnen Europa daar nog een standpunt over moet innemen, had men liever gezien dat de definitie ruimer was. Daarmee zou Nederland en Duitsland één lijn kunnen trekken binnen Europa.


© Uitgeverij Noordhoek BV