Bericht:

Rubriek:

11 oktober 2001

verwijdering

Slib verbranden beste alternatief

Verbranden van zuiveringsslib blijft de beste oplossing, zo blijkt uit een studie van Royal Haskoning in opdracht van SNB (Slibverwerking Noord-Brabant).

De restproducten na verbranden kunnen voor meer dan driekwart worden toegepast in de wegenbouw. Wat overblijft zijn slakken, die nu naar de Duitse zoutmijnen worden geŽxporteerd. Nuttige toepassing volgens de SNB, maar volgens VROM is er niets nuttigs aan en is het gewoon een verkapte vorm van storten. Het dispuut loopt al jaren en is nu in afwachting van een besluit van het Europese Hof. Er zijn twee slibovens in Nederland (de derde is onlangs failliet gegaan) die het slib van voornamelijk waterschappen uit de omgeving verwerken. Andere vormen van eindverwerking van slib scoren minder, volgens Haskoning. Thermisch of biologisch drogen leveren minder bruikbare restproducten op. Composteren is mogelijk en wordt in Nederland gedaan door Midden-Betuwe Slibverwerking. Hoewel er bijzonder weinig schadelijke stoffen in het eindproduct zitten, mag de compost toch niet worden toegepast in Nederland. Wel in het buitenland, dus wordt de 55.000 ton per jaar geŽxporteerd.


© Uitgeverij Noordhoek BV