Bericht:

Rubriek:

28 november 2001

hergebruik

SRVKG wil meer kunststof recyclen

De Stichting Recycling VKG, die al ruim vijf jaar kunststof kozijnen recyclet en er nieuwe kunststof kozijnen van maakt, gaat haar retoursysteem uitbreiden met andere bouwproducten.

Kunststof dakbedekking, lichtkoepels en dakopstanden worden er, met steun van het ministerie van VROM aan toegevoegd. Vertegenwoordigers van de BFLL (Branchefederatie voor Lichtstraten en Lichtkoepelfabrikanten) en Vekudak (Vereniging van fabrikanten en importeurs van PVC kunststof dakbedekking) hebben een intentieverklaring ondertekend om samen met SRVKG de mogelijkheden van inzameling en herbewerking van hun producten te onderzoeken. De leden van Vekudak hebben zich al in 1993 verplicht tot terugname van hun PVC-producten wanneer deze vrijkomen bij sloop of renovatie. De Vekudak-leden zorgen daar sindsdien zelf voor. Voor een zo efficiŽnt mogelijk retoursysteem heeft de organisatie echter aansluiting gezocht bij het systeem van de SRVKG. De BFLL heeft voor haar producten nog geen retoursysteem, maar wil de mogelijkheden hiertoe graag onderzoeken. Op basis van de onderzoeksresultaten zullen de drie organisaties een voorstel ontwikkelen over de te verwachten hoeveelheden, de fysieke invulling van de recycling en de financiering van het retoursysteem. Begin dit jaar worden de onderzoeken gestart.


© Uitgeverij Noordhoek BV