Bericht:

Rubriek:

12 januari 2001

wet- & regelgeving

Strenge emissie-eisen bijstook

Elektriciteitscentrales die afval bijstoken kunnen geconfronteerd worden met extra emissie-eisen.

Dit antwoordt minister Pronk op vragen van het Tweede-Kamerlid Poppe (SP). Pronk bevestigde dat voor afvalverbrandingsinstallaties strengere emissie-eisen gelden dan voor elektriciteitscentrales. Bovendien zijn emissie-eisen hier aan veel meer stoffen verbonden (bijvoorbeeld zware metalen). "Indien afval in de elektriciteitscentrales wordt bijgestookt kan het bevoegd gezag in de milieuvergunning emissie-eisen opnemen, bijvoorbeeld met betrekking tot de uitworp van zware metalen, op een vergelijkbaar niveau als die voor een afvalverbrandingsinstallatie", zo vervolgt de minister zijn beantwoording. Binnenkort doet de Raad van State uitspraak over de vraag of de bijstook van hout in de EPON-centrale beschouwd moet worden als een grondstof of als afval. Poppe wil van de minister weten wat de consequenties van die uitspraak zullen zijn voor andere elektriciteitscentrales. Pronk wilde echter niet op het oordeel van de Raad vooruitlopen.


Uitgeverij Noordhoek BV