Bericht:

Rubriek:

14 december 2001

beleid & uitvoering

Subsidie voor rijbewijs C

Sinds kort mag het opleidingeninstituut OPOR namens de afvalbranche aanvragen indienen voor subsidie vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Hierdoor hebben afvalbedrijven nu de mogelijkheid om scholing voor laagopgeleiden mede te financieren met ESF-middelen.

Door de ESF-middelen aan branchegewijze scholing te koppelen, kunnen in principe alle bedrijven in de afvalbranche de subsidie benutten. OPOR kan namens de bedrijven de aanvraag en de financiŽle afhandeling verzorgen. Dit in tegenstelling tot het verleden, toen bedrijven de ESF-rompslomp zelf ter hand moesten nemen.
Voor 2002 zal OPOR cofinanciering aanvragen voor rijbewijs C en de chauffeursopleiding. Met de subsidie kunnen bedrijven een groot deel van de opleidingskosten dekken. Daaronder vallen de directe opleidingskosten, maar ook gederfde loonkosten van de cursisten.
Om de opleidingen via ESF vergoed te krijgen, moeten ze op brancheniveau door OPOR worden ingekocht. Via een aanbestedingsprocedure worden enkele aanbieders geselecteerd van bijvoorbeeld de opleiding tot rijbewijs C en de chauffeursopleiding. Deze opleidingen worden vervolgens regionaal verzorgd.


© Uitgeverij Noordhoek BV