Bericht:

Rubriek:

18 april 2001

inzameling

Verwijderingsbijdrage onderdeel verkoopprijs

Winkeliers mogen niet langer de milieubijdrage voor elektronische en huishoudelijke apparaten apart heffen. De NMa vindt dat hieraan geen voordelen voor de consument zijn verbonden.

Wel keurde de NMa het collectieve inzamelings- en verwijderingssysteem goed voor wit- en bruingoed. In dit systeem worden wit- en bruingoed op een gecoördineerde manier ingezameld en verwerkt. Omdat het om bijna al het wit- en bruingoed gaat, zou sprake zijn van kartelvorming waarin prijsafspraken zijn gemaakt. De NMa keurt dit echter goed, omdat het bereikte milieuvoordeel opweegt tegen een eventuele marktverstoring. Zonder het opzetten van een gezamenlijke structuur is het namelijk onwaarschijnlijk dat de inzameling gestalte zal krijgen. De NMa geeft echter geen ontheffing voor de verplichting de verwijderingsheffing door te berekenen aan de volgende schakels in de bedrijfskolom. Daarmee vervalt ook de verplichting de verwijderingsbijdrage apart op de factuur te vermelden. De NMa vindt dat er geen voordelen zijn verbonden aan het doorberekenen van de kosten aan, uiteindelijk, de consument geen voordelen zijn verbonden. De bijdrage moet daarom gewoon onderdeel uitmaken van de verkoopprijs, en wordt daarmee onderdeel van de prijsvorming op de markt. Andere verwijderingssystemen, zoals die voor batterijen en auto's blijken zonder de verplichting goed te kunnen functioneren. Daarmee is het niet noodzakelijk om het verwijderingssysteem draaiend het houden. Veel detaillisten zullen het besluit toejuichen. Menig winkelier kwam tegenover kooplustig publiek te staan dat niets begreep van de heffing en dacht dat die niet gold bij de concurrent.


© Uitgeverij Noordhoek BV