Bericht:

Rubriek:

23 september 2001

handhaving

Vrijwillige Milieurecherche in bezwaar tegen GS Gelderland

De Vrijwillige Milieurecherche heeft een bezwaarschrift ingediend bij gedeputeerde staten van Gelderland, omdat dit college weigert om haar bedenkingen tegen een vergunning voor Electrabel in behandeling te nemen.

De organisatie, die uit eigen beweging milieucriminaliteit opspoort en aan de kaak stelt, had gebruik gemaakt van de mogelijkheid om bedenkingen in te dienen tegen het bijstoken van onder andere ge´mpregneerd hout door de Nijmeegse kolencentrale. Daarbij had ze onder meer aan het college van GS gevraagd om haar ambtenaar mevrouw D. Ariaens, direct verantwoordelijke voor de vergunningprocedure, met onmiddellijke ingang te ontheffen van iedere bemoeienis met het houtstookproject. Volgens de Vrijwillige Milieurecherche heeft mevrouw Ariaens in een vorig project een kwalijke en misleidende rol gespeeld. Al eerder namelijk verbrandde Electrabel zwaar vervuild hout, hetgeen nu door de Raad van State is verboden. Uit een notitie van de hand van Ariaens, onlangs getoond in het programma '2 Vandaag', zou blijken dat ambtenaren van de provincie bewust voor de buitenwereld hebben verzwegen dat het vanaf het begin de bedoeling is geweest om zwaar vervuild afvalhout op te stoken. In een vergunning uit 1994 werd echter gesproken over 'schoon hout'.

Ook weigeren GS in te gaan op de rol van voormalig staatssecretaris Tommel van VROM. Deze stemde, als voorzitter van de commissie die de MER (Milieu Effect Rapportage) van Electrabel moest beoordelen, in met de plannen om ge´mpregneerd afvalhout te verbranden.

Gevraagd naar de mogelijke reden van GS om behandeling te weigeren vermoedt Toine van Bergen van de Vrijwillige Milieurecherche dat "een of andere overijverige ambtenaar het te lastig vond en er liever vanaf wilde." Volgens Van Bergen heeft de provinciale bestuurscrisis van dit moment hier alles mee te maken. "Het is een gewoon een rommeltje, niemand lijkt meer zijn verantwoordelijkheid te willen nemen en ergens borg voor te staan. Menige brief gaat ongetekend de deur uit. Het rapport van Deloitte &Touche concludeert niet voor niets dat de bestuurscultuur daar hapert." Volgens de heer Janssen, hoofd van de afdeling Industrie bij de provincie, haalt Van Bergen een aantal dingen door elkaar. "Waar het gaat om de inhoudelijke bezwaren tegen de vergunning, worden die uiteraard in de procedure meegenomen. Maar wij zijn er niet van gediend dat personen op de korrel genomen worden. Wij hebben de Vrijwillige Milieurecherche dan ook geschreven dat zij hun pijlen moeten richten op GS, die zijn verantwoordelijk voor het beleid. Het gaat niet aan om daarbij de integriteit van individuele ambtenaren in de waagschaal te stellen." De Vrijwillige Milieurecherche wil echter dat haar kritiek serieus wordt genomen en heeft een bezwaarschrift bij GS ingediend tegen de weigering om die bedenkingen te behandelen. Ook is de president van de rechtbank in Arnhem gevraagd om het provinciebestuur te dwingen tot behandeling van de bezwaren. De rechtbank bepaalde dat het een zaak was voor de Raad van State. Deze heeft inmiddels laten weten op korte termijn een besluit te nemen. Janssen: "Zo krijgen we bezwaar op bezwaar en kosten de procedures nog meer tijd dan anders. Ik zou die energie liever inzetten op milieugebied."


ę Uitgeverij Noordhoek BV