Bericht:

Rubriek:

12 juni 2001

wet & regelgeving

 

Wet milieubeheer in Eerste Kamer

De behandeling van de wijzigingen van het hoofdstuk afvalstoffen in de Eerste Kamer is vertraagd, omdat er een groot aantal aanvullende vragen zijn gesteld.


Deze zijn inmiddels beantwoord. Zo is uitgebreid stilgestaan bij de voorlichting die gedaan moet worden voor het LAP. Voor overheden zal een reeks van landelijke bijeenkomsten worden georganiseerd, terwijl voor het bedrijfsleven een voorlichtingstraject zal worden gestart. Ook werden er vragen gesteld over de bevoegdheden van rijk, provincie en gemeenten. Deze worden in de nieuwe wet behoorlijk verschoven naar centraal niveau. De minister liet verder weten niet te verwachten dat de landsgrenzen voor brandbaar afval al in 2005 open zullen gaan. Dat zal alleen plaatsvinden als er een gelijk voorzieningen niveau is, en dat is dan niet de verwachting. Wel wordt op dit moment onderzocht of in de grensregio's lokaal transport kan plaatsvinden. De minister is verder van mening dat bij het opheffen van grenzen niet aanzienlijk meer transportkilometers zullen worden gemaakt. Evenals bij de opheffing van de provincie grenzen blijken tarieven snel naar elkaar toe te groeien en zijn de meerkosten van transport belemmerend voor grote afstanden.


Uitgeverij Noordhoek BV