Bericht:

Rubriek:

8 december 2000

hergebruik

Winnaars Convenantsprijs 2000

SVM.PACT, de uitvoeringsorganisatie van het Convenant Verpakkingen II heeft drie prijzen uitgereikt aan projecten die voortvarend en succesvol werken aan reductie en hergebruik van verpakkingsmateriaal.

De prijswinnaars zijn het Actieboek verpakkingen voor supermarkten van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel uit Leidschendam, het meermalig gebruik van kunststof kledinghangers van Kobes Plastics uit Almelo in samenwerking met het Hoofdbedrijfschap Detailhandel en de inzameling en hergebruik van kunststof plantentrays van de Verenigingen van Bloemenveilingen in Nederland uit Leiden. Het Actieboek is bestemd voor inkopers bij supermarkten en geeft praktische tips voor het verminderen van transportverpakkingen. Het Kleding Inzamelsysteem (KIS) is een driehoekige doos waarin zo'n 130 hangers passen. Ze worden vijf tot tien keer opnieuw gebruikt en daarna gerecycled. Het plantentray-project is gericht op het gebruik van monomateriaal en het terugdringen van het aantal varianten. Dit om de gescheiden inzameling te optimaliseren.


Uitgeverij Noordhoek BV