Bericht:

Rubriek:

18 april 2002

beleid & uitvoering

Afvalexport neemt razendsnel toe

In het eerste kwartaal van 2002 is de export van afvalstoffen bijna verdubbeld ten opzichte van het eerste kwartaal in 2001 tot 838 duizend ton. Dat blijkt uit cijfers van het IMA.

Vooral de toename van afvalstoffen voor definitieve verwijdering is opmerkelijk. In de eerste drie maanden van dit jaar werd bijna drie maal zoveel geŽxporteerd als in dezelfde periode van vorig jaar. In de categorie gevaarlijke afvalstoffen is de stijging voornamelijk toe te schrijven aan de export van C2-afvalstoffen die moeten worden gestort (ruim verdubbeld tot 15 kton) en gevaarlijke afvalstoffen die moeten worden verbrand (verzevenvoudigd tot 8 kton). Daarnaast is 2 kton oliehoudende afvalstoffen geŽxporteerd om te worden vernietigd, terwijl in het vorig jaar deze afvalstoffen niet werden uitgevoerd. Aan de toename van de export voor verwijdering van niet-gevaarlijk afval droegen verschillende fracties bij. Zuiveringsslib verdrievoudigde, terwijl slib uit papierbereiding, RDF en verontreinigde grond nu voor totaal ruim 30 kton werd geŽxporteerd en in de eerste drie maanden van het vorig jaar in het geheel niet.
De toename van afval dat voor nuttige toepassing wordt geŽxporteerd is voor het grootste deel toe te schrijven aan bouw- en sloopafval. Werd in het eerste kwartaal van 2001 nog maar 13 kton uitgevoerd, in dezelfde periode in 2002 ging 200 kton de grens over; vijftien keer zoveel. Ook RDF nam sterk toe, naar bijna 30 kton. Totaal werd twee maal zoveel gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval uitgevoerd met bestemming nuttige toepassing. Afval dat onder de noemer 'nuttige toepassing' wordt geŽxporteerd, moet voor tenminste vijftig procent inderdaad nuttig worden toegepast. Hoewel de toename wellicht groter is dan verwacht, is het ook weer niet zo erg vreemd. Het afvalstoffenbeleid is erop gericht dat er zo min mogelijk wordt gestort. De verwerkingscapaciteit voor sommige afvalstoffen is in Nederland te beperkt of kan in het buitenland, vooral Duitsland, goedkoper.


© Uitgeverij Noordhoek BV