Bericht:

Rubriek:

7 januari 2002

communicatie

DCMR registreert forse stijging milieuklachten

In de meldkamer van de DMCR Milieudienst Rijnmond kwamen in 2001 ruim twintigduizend klachten van bewoners binnen. Dat zijn er ruim vierduizend meer dan het jaar ervoor.

De stijging betreft vooral lawaai- en stankoverlast. De DCMR noemt het klachtenaantal, na de positieve ontwikkeling van de voorgaande jaren, een forse achteruitgang. In 2001 registreerde de DCMR in totaal 21.037 klachten, 4.743 meer dan in 2000. De stijging is vooral te zien in de tweede helft van het jaar. De lawaaiklachten zijn ten opzichte van het voorgaande jaar toegenomen met 3.858 en worden vooral veroorzaakt door het vliegverkeer van en naar Rotterdam Airport. De stankklachten namen, na een duidelijk dalende trend sinds 1997, toe met 984. Ze zijn vooral te wijten aan de grote industrie en bedrijven die reststoffen verwerken. Dieptepunt vormt de warme maand juli met 214 stankklachten, veroorzaakt door een grote hoeveelheid plantsoenafval bij composteringsbedrijf Avram. Ook voorvallen bij de Afvalverwerking Botlek en Shell Pernis leidden tot klachten van bewoners van omliggende gemeenten.
Overigens heeft DCMR met ingang van dit jaar de communicatie met burgers over dit onderwerp uitgebreid. Wekelijks plaatst de Milieudienst een bericht in de Maasstadweekbladen waarin klachten en hun oorzaken worden genoemd en de wijze waarop ertegen is opgetreden.


Uitgeverij Noordhoek BV