Bericht:

Rubriek:

1 maart 2002

inzameling

Eindhovens project bedrijfsafval succes

Een vorig jaar gestart pilotproject op bedrijventerrein De Hurk in Eindhoven ter verbetering van de be- en afhandeling van bedrijfsafval, heeft zeer goede resultaten opgeleverd en krijgt nog dit voorjaar navolging.

De voorbereidingen voor het project begonnen in april vorig jaar. De circa 250 ondernemingen van De Hurk hadden in grote meerderheid besloten tot duurzame verbetering van het bedrijventerrein. Belangrijke prioriteit hierbij was een ecologisch en economisch verantwoorde be- en afhandeling van het bedrijfsafval. Om dit van de grond te krijgen trad de ondernemervereniging toe tot ADMES, een coöperatieve vereniging van ondernemingen en instellingen die haar leden steunt en begeleidt op het gebied van bedrijfsafval.
Met behulp van ADMES werd in mei een pilotproject gestart met 32 ondernemingen. Per bedrijf is een inventarisatie gemaakt van de interne en externe afvalsituatie.Daaruit bleek dat het merendeel niet voldeed aan de geldende regels voor verwerking, hergebruik of recycling, dat de 32 ondernemers in totaal gebruik maakten van 29 inzamelaars, dat de interne afvalkosten (bijvoorbeeld toe te voegen arbeidskosten) zo'n € 225.000,- per jaar bedroegen en de externe afvalkosten (bijvoorbeeld facturen van inzamelaars) circa € 125.000,- per jaar.
Middels een programma van eisen per onderneming is primair gewerkt aan het veranderen van het afvalgedrag bij directie/ management en uitvoerende medewerkers.
ADMES is zeer tevreden over de resultaten na een jaar: de wettelijke regels worden beter nageleefd, de interne afvalkosten zijn met ruim tien procent afgenomen en de externe afvalkosten met meer dan twintig procent. De deelnemers hebben hiervoor geen investeringen hoeven doen, noch noemenswaardig hoeven ingrijpen in lopende overeenkomsten.
Nog dit voorjaar gaat een tweede groep van ongeveer dertig ondernemingen van De Hurk op dezelfde manier van start met de aanpak van hun bedrijfsafval.


© Uitgeverij Noordhoek BV