Bericht:

Rubriek:

28 augustus 2002

inzameling

Folieproject Knapzak overtuigt

Stichting Knapzak heeft het proefproject folie-inzameling in bouwbedrijven, bouwmarkten, tuincentra en transport/logistiekbedrijven succesvol afgesloten.

Aan dit Novemprogramma deden 161 bedrijven mee, waarvan tachtig procent heeft besloten tot definitieve invoering van de Knapzak. Het Knapzakprogramma werd in 1995 geļntroduceerd door Kras Recycling, Thans Plastics, Van Gansewinkel Benelux en Knapzak Benelux. Inmiddels zamelen meer dan drieduizend bedrijven en ruim duizend supermarkten minstens twaalfduizend ton verpakkingsfolie gescheiden in. Het zojuist afgesloten proefproject heeft een verdere impuls gegeven aan de gescheiden inzameling in de KWDI-sector (kantoren-winkels-diensten-industrie). Inmiddels is Knapzak een nieuw proefprogramma gestart voor de inzameling van folie, verpakkings-EPS, plantenpotten en -trays en PET-flesjes. Hierbij ligt de nadruk op winkelketens nonfood, de wit-, grijs- en bruingoedsector, autoreparatiebedrijven, de sierteeltsector, alsmede op inzameling van flesjes uit zwerfafval.


© Uitgeverij Noordhoek BV