Bericht:

Rubriek:

17 oktober 2002

hergebruik

Geen verbod op plastic seals

Staatssecretaris van Geel ziet geen mogelijkheid om de plastic wikkels om folders en tijdschriften te verbieden. De FNOI had hierom gevraagd.

Het aandeel van kunststof folie waarin folders, tijdschriften en dergelijke worden verpakt lijkt de laatste jaren toegenomen. Volgens de Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie (FNOI) wordt het plastic er bij het sorteren met de hand uitgehaald. Dat zou niet op een andere manier kunnen. De toename van deze plastic seals geeft hogere kosten bij het hergebruik van oud papier. Maar de Wet milieubeheer biedt geen basis om daarom de seals te verbieden. Op grond van het Convenant Verpakkingen is het primair aan het bedrijfsleven om de wijze van verpakken en de daarvoor gebruikte materialen te bepalen. Daarbij moeten de afspraken uit het Convenant, zoals voldoende hergebruik van verpakkingen, niet worden geschaad. Meer ziet hij in een heldere en eenduidige voorlichting aan burgers over wat wel en niet in de papierbak moet.


Uitgeverij Noordhoek BV