Bericht:

Rubriek:

15 april 2002

nuttige toepassing

Gelders onderzoek hoopt op bruikbaar bermmaaisel

Hoewel het nog steeds verboden is om bermmaaisel direct toe te passen in de landbouw, blijft de provincie Gelderland zoeken naar oplossingen die dit wl mogelijk maken.

Volgens de Wet milieubeheer is bermmaaisel een afvalstof en mag derhalve niet buiten inrichtingen op of in de bodem worden gebracht. Toepassing in de landbouw is daarmee dus niet toegestaan. Al in 1998 heeft de provincie onderzoek laten doen naar de effecten van deze toepassing. Dit zou immers veel composteringskosten kunnen uitsparen. Ervan uitgaand dat akkerbouwers regelmatig groenbemestende gewassen telen, die ze onderploegen om de structuur van de grond te verbeteren, is gekeken of ook bermmaaisel voor dit doel kan worden gebruikt. Hetzelfde geldt overigens voor maaisel van slootkanten en voor heideplaggen. Op dit moment worden de onderzoeksresultaten bekeken en Gelderland wil uiterlijk in 2003 tot een afgeronde conclusie komen.


Uitgeverij Noordhoek BV