Bericht:

Rubriek:

3 april 2002

jurisprudentie

Icopellets zijn geen afval

In een opmerkelijke uitspraak heeft de Raad van State bepaald dat de energiepellets van Icopower geen afvalstof zijn en dus geen toestemming voor export behoeven.

Icopower, onderdeel van Shanks, maakt van bedrijfsafval energiepellets die werden en worden verscheept naar Zweden om daar te worden verstookt in een elektriciteitscentrale. Naar aanleiding van de Beside-zaak, waarbij werd bepaald dat een mengsel van groene-lijststoffen volgens de EVOA niet automatisch ook een groene-lijststof is, werd het voor Icopower noodzakelijk om toestemming aan VROM te vragen voor de export. VROM gaf weliswaar toestemming, maar Icopower ging daartegen toch in beroep. VROM bestempelde de energiepellets namelijk als afvalstof. Icopower vindt de energiepellets een brandstof, waardoor de EVOA niet van toepassing is. De Raad van State stelt Icopower in het gelijk. Men komt tot dat besluit omdat de energiepellets weliswaar worden verkregen uit afvalstoffen maar gezien de strikte acceptatievoorwaarden, de controle, scheiding en de aard van de bewerking van het bedrijfsafval en de calorische waarde van de pellets, kunnen de energiepellets niet worden beschouwd als dezelfde afvalstoffen in een andere gedaante. Bovendien is uit niets gebleken dat er nog verontreinigingen in de energiepellets aanwezig zouden zijn. VROM had dat als argument naar voren gebracht. Als de energiepellets worden verbrand zijn bijzondere voorzorgsmaatregelen voor bescherming van het milieu dus niet nodig. Daaruit concludeert de Raad van State dat de motivering in het besluit ontoereikend is. Er blijft de mogelijkheid voor VROM om bij een volgende gelegenheid opnieuw een procedure te openen, waarbij de motivering op de uitspraak moet zijn aangepast.


Uitgeverij Noordhoek BV