Bericht:

Rubriek:

23 juli 2002

wet- & regelgeving

Indeling van zorg voor gevaarlijke stoffen

Het Ontwerpbesluit 'wijziging Registratiebesluit Wet milieugevaarlijke stoffen inzake indeling van stoffen in categorieŽn van zorg' is gepubliceerd voor inspraak.

Het besluit verplicht producenten en importeurs op een systematische manier inzicht te geven in de gevaren voor de veiligheid of gezondheid van de mens of voor het milieu. Het besluit heeft betrekking op bestaande en nieuwe stoffen. Producenten en importeurs van stoffen moeten na een analyse de stof indelen in een van de vier categorieŽn van zorg: zeer ernstige zorg (ZES), ernstige zorg (EZ), zorg (Z) en geringe zorg (GZ). Indien geen analyse gemaakt kan worden wordt de categorie van een stof ZEZ-NB. De gegevens waarop het bedrijf zich dient te baseren, zouden volgens een toelichting op het besluit al bekend moeten zijn. Daardoor is aanvullend onderzoek niet nodig. Overigens is aan de indeling van een stof niet direct een consequentie verbonden. Wel moet het gedrag van het bedrijf worden meegenomen in de beoordeling door het bevoegd gezag of aan de zorgplicht door een bedrijf is voldaan. In de Wet milieubeheer zal worden opgenomen dat de verstrekking van deze informatie over een stof door de gehele keten, waaronder aan afvalverwerkers, verplicht wordt gesteld.


© Uitgeverij Noordhoek BV