Bericht:

Rubriek:

10 januari 2002

handhaving

Één inspectie bij VROM

Op 1 januari is de VROM-inspectie van start gegaan. Het is de samenvoeging van de verschillende inspecties van het ministerie tot één dienst.

Met de fusie is het de bedoeling dat er een sterkere handhaving voor milieu, ruimte en wonen tot stand komt. Dit gebeurt bijvoorbeeld via landelijke of regionale handhavingsacties (zoals controles op de naleving van de Europese regels voor de import van afval), controle van gemeentes en provincies over de wijze waarop zij de handhaving uitvoeren en het bezoeken van bedrijven. Hiervoor wordt meer samengewerkt met het Openbaar Ministerie, de politie en andere inspectiediensten. De VROM-inspectie ressorteert onder een nieuwe poot van VROM: Inspectoraat-Generaal. Alle beleidsfuncties zijn overgedragen naar de beleidsdirecties van het Directoraat-Generaal. Daarnaast heeft de VROM-inspectie een eigen bijzondere opsporingsdienst: de VROM Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD). Deze vervangt het vroegere MIOT en het Milieubijstandsteam.. De algemene leiding van de inspectie is in handen van de heer Wolters.


© Uitgeverij Noordhoek BV