Bericht:

Rubriek:

7 oktober 2002

wet- & regelgeving

Kabinet wil aanvullingen Europees stoffenbeleid

Het kabinet heeft op voorstel van staatssecretaris Van Geel (VROM) ingestemd met de tweede voortgangsrapportage over de uitvoering van de Strategie Omgaan met Stoffen (SOMS).

Hierin staan aanvullingen op het toekomstige Europees stoffenbeleid, die de uitvoering ervan efficiŽnter en effectiever moeten maken. Het huidige voorstel voor het nieuwe Europees stoffenbeleid voorziet in een uitgebreide risicobeoordeling van 30.000 tot 70.000 stoffen. Het kabinet wil echter dat eerst een quick scan plaatsvindt: een snelle inventarisatie op grond waarvan beoordeeld kan worden welke stoffen geen gevaar opleveren voor mens en milieu. Voor die stoffen is dan geen uitgebreide vervolgtest nodig. Alleen voor significant gevaarlijke stoffen moet een complete risicobeoordeling plaatsvinden, vindt het kabinet. Deze systematiek is goedkoper en sneller dan het Europese voorstel. Bovendien zijn er minder dierproeven voor nodig. De rapportage ligt nu ter beoordeling voor aan de Eerste en Tweede Kamer.


© Uitgeverij Noordhoek BV