Bericht:

Rubriek:

17 april 2002

hergebruik

Kunststof kozijnen duurzaam slopen

De Stichting Recycling VKG (SRVKG), die recycling of hergebruik van kunststof kozijnen stimuleert en organiseert, acht de komende tien jaar extra inzet vanuit de branche noodzakelijk.

In het kader van grootscheepse stedelijke vernieuwing zullen bij sloop- en renovatieprojecten grote hoeveelheden kunststof kozijnen vrijkomen, zo verwacht de stichting. Op een bijeenkomst die de SRVKG dit voorjaar organiseerde voor leden en andere marktpartijen werd onder meer stilgestaan bij het feit dat het aantal vrijkomende kunststof kozijnen fors toeneemt omdat de huidige sloop- en renovatieprojecten vaak woningen betreft die in de jaren zeventig en tachtig van dergelijke kozijnen zijn voorzien. Volgens SRVKG gaat het de komende tien jaar om de sloop van 250.000 tot 300.000 woningen. Door duurzaam te slopen kunnen de kozijnen prima worden hergebruikt.


Uitgeverij Noordhoek BV