Bericht:

Rubriek:

26 september 2002

marktinformatie

Kunststofleveranciers bundelen krachten

Op 1 oktober is de Vereniging van Kunststof Leveranciers, VvKL, van start gegaan.

Producenten, importeurs en handelaren van kunststoffen en hulpstoffen hebben daarmee een platform opgericht voor belangenbehartiging en informatie-uitwisseling tussen industrie, overheid en andere belangengroeperingen. Op Europees niveau zijn de kunststofleveranciers georganiseerd in de APME (Association of Plastics Manufacturers in Europe) en hebben nu in de VvKL hun lokale belangenbehartiger. De leden van de nieuwe vereniging vertegenwoordigen in totaal meer dan de helft van de Nederlandse omzet. Voorzitter is Paul Evers en Harry Lucas is tot directeur benoemd.


Uitgeverij Noordhoek BV