Bericht:

Rubriek:

8 juli 2002

beleid & uitvoering

Opnieuw subsidie voor verwijderen asbest

Eigenaren (particulieren, bedrijven en instellingen) van asbesthoudende wegen en erven kunnen in de periode van september 2002 tot januari 2003 eenmalig subsidie aanvragen om deze te saneren.

Het gaat om de regio's rond de gemeenten het Hof van Twente (Overijssel) en Harderwijk (Gelderland), waar wegen, paden en erven in het verleden zijn verhard met restmateriaal van voormalige asbestfabrieken. In verband met de volksgezondheid moeten hiertegen maatregelen worden getroffen, zoals vermeld in het Besluit asbestwegen Wms en de Regeling nadere eisen asbestwegen Wms van het ministerie van VROM. Het ministerie stelde hiervoor al eerder subsidie beschikbaar en eigenlijk hadden de meeste maatregelen al genomen moeten zijn. Maar omdat nog niet alle asbestwegen zijn aangemeld, is de termijn verlengd. Eigenaren kunnen zich aanmelden bij Infomil in Den Haag, telefoon 070 - 361 05 75.


Uitgeverij Noordhoek BV