Bericht:

Rubriek:

30 augustus 2002

inzameling

Pieken en dalen oud-papierprijs

Nadat in juni van dit jaar de prijs van oud papier tot ongekende hoogte was gestegen, is sinds augustus alweer een forse daling ingezet. Tussen maart en juni steeg de oud-papierprijs met 130 tot 150 procent tot 150 euro per ton.

Die stijging had te maken met de teruggang van de economie. Minder advertenties, dus dunnere kranten, minder reclamefolders en minder vrijkomende verpakkingen bij de consument waren het gevolg. De Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie (FNOI) signaleerde tevens een lichte daling van de ingezamelde hoeveelheid oud papier in 2001 ten opzichte van het jaar daarvoor. De FNOI is de overkoepelende brancheorganisatie voor de inzamelaars en verwerkers van oud papier. Inmiddels zijn de internationale marktprijzen alweer zo'n twintig procent gezakt. De federatie wijt de daling vooral aan een stagnerende export naar het Verre Oosten. Nederland exporteert circa veertig procent van haar oud papier naar Zuidoost-AziŽ, met name China. Chinese papierfabrieken bleken echter niet mee te gaan met de forse prijsverhogingen in Europa en besloten massaal de import stop te zetten. De pakhuizen van Nederlandse oud-papierondernemeningen raken hierdoor overvol. Temeer daar de afzetmogelijkheden in Europa beperkt zijn. Daar wordt meer ingezameld dan er recyclingcapaciteit is. De FNOI verwacht dat de prijzen binnenkort zullen dalen tot een voor China acceptabel niveau.


© Uitgeverij Noordhoek BV