Bericht:

Rubriek:

27 maart 2002

wet- & regelgeving

Regeling afgewerkte olie

Door de invoering van de Eural is een ruimere definitie van het begrip 'afgewerkte olie' ontstaan. Tot nu toe werd er onderscheid gemaakt op basis van afgewerkte olie en afvalolie.

In de nieuwe regeling is dit vervangen door vier categorieŽn van afgewerkte olie. Categorie I olie is bestemd om te worden geregenereerd tot basisolie. Categorie II is ook bestemd om te worden geregenereerd, maar als dat technisch of markteconomisch onmogelijk is dan mag het worden opgewerkt tot gasolie. Categorie III olie moet worden verbrand onder de noemer van nuttige toepassing, bijvoorbeeld in de cementindustrie. De Categorie IV oliŽn bevatten PCB's en mogen alleen in een AVI of DTO worden verbrand.
In 1999 is in totaal 54.000 ton afgewerkte olie afgevoerd bij 23.500 ontdoeners. Er zijn zes inzamelaars die de afvoer in bulk doen en zestien inzamelaars die hoeveelheden tot tweehonderd liter innemen, tezamen met ander kga. Voor de inzameling is een vergunning nodig. Dat wordt gecontinueerd. Voor de regeneratie van afgewerkte olie zijn hoge investeringen nodig. De neiging is aanwezig om de afgewerkte olie zoveel mogelijk af te zetten voor nuttige toepassing in bijvoorbeeld cementovens. De inzamelvergunning verhoogt de transparantie, waardoor de handhaver kan controleren of de juiste beslissing is genomen. In de inzamelvergunning is de verplichting opgenomen categorie I en II oliŽn gescheiden te houden. Inzamelaars dienen een landelijk dekkend netwerk te hebben. De inzameling van de overige categorieŽn heeft geen vergunning nodig, omdat hiervoor het marktmechanisme voldoende is om tot de juiste verwerking te leiden.
Het effect van de regeling is overigens beperkt, omdat deze weinig afwijkt van de vorige. Er was reeds sprake van een driedeling. Daar is nu de Categorie I bijgekomen. Aangezien de meeste oliŽn mengsels zijn van minerale en synthetische, zal dit geen gevolgen hebben. Alleen als duidelijk is dat de olie uitsluitend een mineralogische oorsprong heeft, dient afzonderlijk te worden opgeslagen en te worden verwerkt. Het betreft ťťn tot vijf procent van de afgiftes.


© Uitgeverij Noordhoek BV