Bericht:

Rubriek:

8 juli 2002

bedrijfsnieuws

Startnotitie MER voor derde verbrandingslijn Twence

Op 5 juli jongstleden heeft Twence Afvalverwerking, met het indienen van een startnotitie bij de provincie Overijssel, een begin gemaakt met de MER (Milieu Effect Rapport)-procedure voor een derde verbrandingslijn.

De huidige verbrandingsinstallatie op de Boeldershoek is in 1997 in gebruik genomen. Het tekort aan verbrandingscapaciteit in Nederland leidt ertoe dat nog veel brandbaar afval wordt gestort of geŽxporteerd. Twence is daarom van plan de bestaande verbrandingscapaciteit uit te breiden met circa 200.000 ton per jaar, voor de verwerking van hoogcalorisch afval. De nieuwe verbrandingslijn moet in 2006 operationeel zijn. Met de uitbreiding is een investering van ruim 100 miljoen euro gemoeid.


© Uitgeverij Noordhoek BV