Bericht:

Rubriek:

1 september 2002

marktinformatie

Sterke groei voorspeld voor Europese afvalmarkt

De Europese stortrichtlijn en stringenter nationaal beleid zullen de komende zeven jaar de omzetten in de Europese markt voor huishoudelijk afval met twintig procent vergroten. De lidstaten gaan preventie, recycling en de opwekking van energie uit afval als alternatief voor storten serieus oppakken. Bovendien neemt het aandeel van private marktpartijen toe. Dit wordt versterkt door de privatisering van overheidsdiensten voor huishoudelijk afval. De groei van vooral de markt van huishoudelijk afval zit daarom in een versnelling.

Dit concludeert het onderzoeksbureau Frost & Sullivan uit een onderzoek naar de Europese afvalmarkt. Het bureau verwacht de omzetten te zien stijgen van 31,62 miljard dollar in 2002 naar 37,87 miljard dollar in 2009.
Door nationale en EU-wetgeving, eventueel gekoppeld aan fiscale maatregelen, verleggen de lidstaten op dit moment hun beleid van storten naar alternatieve bewerkingsmethoden. Scheiden, sorteren, thermische en biologische behandeling zijn technieken die sterk in de belangstelling staan. Vooral de laatste zal naar verwachting van het onderzoeksbureau met vijftig procent groeien. Deze ontwikkeling biedt marktpartijen de mogelijkheid de omzetten sterk te doen stijgen. Tot nu toe ontbrak daar enige stimulans voor door de enorme beschikbaarheid aan stortcapaciteit, tegen zeer lage kosten. Uit het onderzoek blijkt wel dat veel afhangt van de wil van nationale overheden om te investeren in alternatieven. De mate van de groei wordt hierdoor vooral bepaald. Door de veranderingen die hiermee gepaard gaan zullen Europese gemeenten eerder geneigd zijn in zee te gaan met een professioneel bedrijf dat alle diensten voor de gemeente kan aanbieden. Aan ge´ntegreerde afvaldienstverlening is volgens Frost & Sullivan een enorme behoefte. Naast de afvalinzameling en -verwijdering behoort ook onderhoud en reiniging tot dat pakket. Als gevolg vindt een verschuiving plaats van een markt die bepaald wordt door lage kosten naar een markt die door de technologie wordt gedomineerd. Het aandeel van de inzameling van huishoudelijk afval neemt daardoor af. Maar toch zal ook deze markt groeien door de vraag naar gescheiden inzameling. Daardoor zal deze in 2009 een waarde hebben van 18,96 miljard dollar (in 1999 was dat 16,10).
Bedrijven die het hele pallet aan dienstverlening kunnen leveren, hebben dan een voordeel. Frost & Sullivan waarschuwt echter dat bedrijven zich ervan bewust moeten zijn dat daardoor de complexiteit van de markt ook toeneemt. Een aandeel in de eindverwerkingsmarkt lijkt essentieel voor de lange termijn. Bedrijven die tot nu niet zijn meegegaan in de fusie- en overnamegolf, zullen zich moeten beraden op hun positie. Zij moeten een niche weten te vinden om zich te kunnen handhaven. Als voorbeelden worden genoemd de twee grote Franse bedrijven Sita en Onyx, die tezamen 18,5 procent van de omzet in 2002 beheersen. Zij zijn het voorbeeld van leveranciers met een totaal ge´ntegreerd pakket. RWE, Rethman en Shanks zijn voorbeelden van gespecialiseerde bedrijven. Zij hebben ervoor gekozen om zich toe te leggen op dienstverlening voor het bedrijfsleven.
Het rapport 'Municipal Waste Management Services Market in Europe' van augustus 2002 is te verkrijgen bij Frost & Sullivan (telefoon 0-44-20-7343 8376) voor 5.500 euro.


ę Uitgeverij Noordhoek BV