Bericht:

Rubriek:

5 juni 2002

hergebruik

Symposium vernieuwbare grondstoffen

Op 20 september aanstaande zal, in de Rabobank Conference Hall op het Floriadeterrein, het symposium Vernieuwbare Grondstoffen plaatsvinden. Centraal staat de vraag in hoeverre vernieuwbare grondstoffen toepasbaar zijn in gebouwen, funderingen, dragende constructies en afwerking. En ook: wat is het beleid van het nieuwe kabinet op dit gebied?

Belangrijke vragen, omdat die toepassing de milieubelasting door de bouwsector drastisch kan verlagen. Bovendien raken de voorraden van sommige veel toegepaste bouwstoffen op, zodat alternatieve oplossingen noodzakelijk zijn. De afgelopen jaren is veel bereikt op het gebied van recycling van bouw- en sloopafval. Het gaat om breed gedragen maar kleine stapjes. Om de milieubelasting als gevolg van bouwen en wonen substantieel terug te dringen, zijn ingrijpender maatregelen nodig. Naast hergebruik van gebouwen en materialen is het vervangen van eindige door vernieuwbare grondstoffen een mogelijkheid om de milieubelasting met een factor 4 terug te dringen. Tijdens het symposium zal niet alleen ingegaan worden op bekende en onbekende toepassingsmogelijkheden, maar ook op juridische, beleidsmatige en financiŽle problemen die zich daarbij kunnen voordoen.
De organisatie van het symposium is in handen van uitgeverij ∆neas, Rabobank Nederland en de Stichting Bouwresearch (SBR). De Rabobank Conference Hall is overigens geheel opgetrokken uit materialen die herbruikbaar zijn of gemakkelijk opnieuw te verwerken, zoals leem, stro, schelpen en hout.
Voor meer informatie: Uitgevereij ∆neas, telefoon: 0411 - 65 00 85 of www.aeneas.nl.


© Uitgeverij Noordhoek BV