Bericht:

Rubriek:

17 oktober 2002

handhaving

Veel overtredingen binnenvaart

Tijdens een landelijke scheepsmilieucontrole van 7 tot en met 12 oktober heeft Rijkswaterstaat in 60 van de 240 gevallen een overtreding geconstateerd.

Het was voor het eerst dat dergelijke controles op landelijk niveau werden uitgevoerd en niet alleen op de drukste scheepvaartroutes. De controles vonden plaats in samenwerking met de dienst waterpolitie van het Korps Landelijke Politie Diensten. Er zijn 6 processen verbaal opgemaakt en 20 waarschuwingen uitgedeeld. 39 schepen zijn aangemerkt voor hercontrole, omdat aan boord bijvoorbeeld geen of een onvolledig S-formulier aanwezig was. Schippers krijgen dit formulier als zij scheepsafval aanbieden aan een Nederlandse afvalinzamelaar en zijn verplicht om deze formuleren minimaal drie jaar aan boord te bewaren. Ook zijn schepen voor hercontrole aangemerkt omdat zij geen brandbestendige opslag voor de poetsdoeken hadden.
In totaal zijn veertig olielozingen geconstateerd, maar slechts in vier gevallen kon de dader worden achterhaald. RWS en de KLPD zullen hier in de toekomst dan ook intensief aan blijven werken. De pakkans bepaalt in hoge mate het gedrag van schippers. Uit onderzoek blijkt dat de binnenscheepvaart een belangrijke diffuse bron van verontreiniging is. De doelgroep is groot en mobiel. De controles hebben vooral een preventief karakter en willen de schippers bewust maken van de noodzaak om de milieuschade vanaf hun schip te beperken. Een zogenaamde milieuprestatie-index confronteert de schipper met de milieuprestatie van zijn schip.


Uitgeverij Noordhoek BV