Bericht:

Rubriek:

27 mei 2002

communicatie

Weinig bezoekers Nationale Afvaldag

De Nationale Afvaldag heeft zaterdag 25 mei 30.000 bezoekers getrokken. Dat is minder dan de helft van het aantal belangstellenden dat in 1998 kwam opdagen.

Op de Nationale Afvaldag stellen afvalverwerkingsbedrijven hun deuren open voor het publiek. Bezoekers worden rondgeleid door het bedrijf en krijgen toelichting op de bedrijfsactiviteiten. In 1998 werden bijna 80.000 belangstellenden geteld voor dit tweejaarlijkse evenement. In 2000 werd de Nationale Afvaldag afgelast vanwege de MKZ-crisis. Dit jaar bezochten 30.000 mensen, veelal gezinnen, de opengestelde afvalverwerkingsbedrijven. Voordeel van de tanende belangstelling was volgens een woordvoerster van de Vereniging van Afvalverwerkers, dat er hierdoor meer tijd was om bezoekers uitgebreide uitleg te geven.


Uitgeverij Noordhoek BV