Bericht:

Rubriek:

4 december 2002

inzameling

… nu de rest nog

Het AOO en de VVAV gaan onderzoeken of de gescheiden inzameling van gft-afval nog toekomst heeft.

Aanleiding voor het onderzoek zijn de recente ontwikkelingen. Uit de milieueffectrapportages die voor het LAP zijn opgesteld, blijkt dat alternatieven voor composteren, zoals vergisting, vergelijkbaar of wellicht zelfs beter scoren. Daarnaast is onduidelijkheid over de toekomst van de afzet van compost. Tijdens een recente studiebijeenkomst van de VVAV werd er openlijk over getwijfeld of op lange termijn de gescheiden inzameling van gft-afval zinvol is. Over enkele jaren lopen veel van de tienjarige composteercontracten af. Gemeenten zullen dan naar alternatieven gaan omzien. Kosten zullen daarbij een doorslaggevende rol spelen, net zoals dat nu in de gemeente Horst aan de Maas het geval is. Daar zullen namelijk dit jaar nieuwe containers voor gft-afval moeten worden aangeschaft. Een investering waarvan de gemeente ernstig het nut betwijfelt, zowel in milieuopzicht als qua kosten. Zoals gezegd gaan het AOO en de VVAV bekijken of er alternatieven zijn en welke gevolgen die hebben voor de inzameling, de logistiek, de kosten en het milieurendement. Voorop blijft staan dat geen gft-afval gestort mag worden in verband met de uitstoot van schadelijke broeikasgassen, maar dat er naar alternatieven in de nuttige toepassing moet worden gezocht.


Uitgeverij Noordhoek BV