Bericht:

Rubriek:

7 april 2003

beleid & uitvoering

Afvalprojecten vallen in de prijzen

Economische Zaken heeft ruim veertien miljoen euro subsidie toegekend aan zeven afvalprojecten die CO2 reduceren.

Totaal is 35 miljoen verdeeld aan vijftig projecten in Nederland. De afvalprojecten die subsidie ontvingen zullen de uitstoot van 526 duizend ton CO2 per jaar reduceren. Daarnaast vielen ook zeven biomassaprojecten in de prijzen voor bijna tien miljoen euro die tot een reductie van 472 duizend ton moet leiden. Totaal waren 176 projectvoorstellen ingediend, vooral onder de thema's afval en biomassa. In aantallen deed het thema wind het echter het beste. Van de ingediende voorstellen voldeden 28 niet aan de criteria.


Uitgeverij Noordhoek BV