Bericht:

Rubriek:

21 november 2002

nuttige toepassing

AVR start verweking papierresidue

Staatsecretaris Van Geel verzekerde AVR bij de opening van haar geavanceerde verwerkingsinstallatie voor papierreject in Duiven, dat het kabinet ook in de toekomst groene stroom financieel zal blijven ondersteunen. AVR zal dat zeker nodig hebben.

De Thermische Conversie Installatie (TCI) werd door AVR directievoorzitter Den Ouden geroemd om het feit dat iedereen zei dat het onmogelijk zou zijn, maar dat het er toch staat. TCI zet de reststof uit de papierbranche in een wervelbed om in energie en het product Topcrete, dat verwerkt kan worden in producten voor de bouw. Het papierresidue is al jaren een probleem. Het bevat in principe waardevolle producten, maar de opwaardering was technisch niet mogelijk of te duur. Het stortverbod in 2001 gaf de doorslag voor een viertal papierfabrieken verenigd in CDEM Holland het initiatief namen voor deze verwerkingsroute. Samen met de TU Twente werd de installatie ontwikkeld. In AVR werd een partner gevonden voor het management en de exploitatie. Inmiddels staat de installatie bij AVR-AVIRA in Duiven, tegen een investering van 20 miljoen euro. Daarnaast heeft AVR vijf miljoen geļnvesteerd in een installatie voor het opwekken van stoom. Jaarlijks kan 200 duizend ton papierresidue worden verwerkt, waarmee 40 duizend ton Topcrete ontstaat. De warmte die hierbij vrijkomt, wordt eerst omgezet in stoom en vervolgens via een turbine omgezet in 'groene' elektriciteit. Helaas voor AVR staan de belastingmaatregelen voor groene stroom ter discussie. De winstgevendheid van het project was op de fiscale maatregelen gebaseerd. Bij de start maakt het project dan ook verlies. De uitwerking van de nieuwe MEP stimuleringsmaatregel zal voor AVR zekerheid moeten bieden. Van Geel beloofde tijdens de openingshandeling impliciet dat het wel goed zou komen.


© Uitgeverij Noordhoek BV