Bericht:

Rubriek:

10 februari 2003

beleid & uitvoering

Consument overschat zichzelf

De Nederlander denkt veel te positief over zijn gedrag ten aanzien van afval. Hij denkt milieubewuster bezig te zijn dan op basis van de cijfers blijkt.

Dat blijkt uit een voorlopig rapport van het NIPO naar aanleiding van een enquête onder zeshonderd Nederlanders. Het onderzoek vond plaats in opdracht van SVMoPact, dat de uitvoeringsorganisatie is van het Convenant Verpakkingen III. Hierin zijn onder andere doelstellingen opgenomen voor het terugdringen van de hoeveelheid zwerfvuil, met als ultieme sanctie het heffen van statiegeld op kleine drankverpakkingen. Volgens het NIPO zegt 84 procent van de Nederlanders de gang naar de glasbak als gewoonte te beschouwen. Een kwart houdt papier en glas altijd gescheiden. Als redenen worden milieubewustzijn en recycling opgegeven. Het belangrijkste motief om niet te scheiden is gemakzucht. Volgens SVMoPact is de werkelijkheid dat de inzameling van papier en karton met 36 procent veel lager en dat geldt ook voor glas, waarvan een kwart niet gescheiden wordt aangeboden. Ook over de milieubelasting van verpakkingen denkt de Nederlander heel anders dan de praktijk laat zien. Verpakkingen zouden volgens 51 procent veel afval veroorzaken en 29 procent meent dat ze slecht zijn voor het milieu. Volgens SVMoPact vormen verpakkingsmaterialen slechts 2 procent van het afval dat wordt verbrand of gestort. Ruim 60 procent van het materiaal dat op de markt komt wordt hergebruikt. Kleine drankverpakkingen worden door ruim de helft een uitkomst gevonden voor kleine huishoudens, scholieren en werkenden. Nog eens 39 procent onderschrijft die stelling gedeeltelijk. Bijna de helft vindt bovendien dat door kleinere verpakkingen minder product wordt weggegooid, maar ook de helft vindt dat hiermee overbodige verpakking en milieubelasting ontstaat.


© Uitgeverij Noordhoek BV