Bericht:

Rubriek:

14 november 2002

inzameling

Diftar in Brabant werkt

Meer dan de helft (53 procent) van het huishoudelijk afval in Brabant wordt aan de bron gescheiden en vervolgens nuttig toegepast. In gemeenten met tariefdifferentiatie bieden burgers minder afval aan en scheiden het beter. De prijsprikkel in de vorm van een lagere afvalstoffenheffing blijkt te werken.

Dit zei milieugedeputeerde Verheijen tijdens de Brabantse Afvaldag op 14 november. Verheijen presenteerde onder meer een lijst met de tien best scorende Brabantse gemeenten op het gebied van afvalpreventie en afvalscheiding die bovendien een lage afvalstoffenheffing voor burgers hebben. Dit zijn allemaal diftargemeenten. Het totaal aan huishoudelijk afvalaanbod ligt hier onder het landelijk gemiddelde en is minder dan 560 kilo per inwoner. De hoeveelheid restafval is minder dan 215 kilo per inwoner en bedraagt minder dan veertig procent van het totaalaanbod. Hiermee wordt het streefpercentage voor scheiding gehaald.


Uitgeverij Noordhoek BV