Bericht:

Rubriek:

20 november 2002

inzameling

Diftar in Zoetermeer gaat niet door

Na maanden lang politiek gekrakeel is de invoering van diftar in de gemeente Zoetermeer afgebroken. Verantwoordelijk wethouder Paul Scheffer heeft zijn ontslag aangeboden.

Zoetermeer was een van de weinige grote gemeenten, die over zou gaan op diftar. De directe aanleiding om te stoppen met het project zijn nieuwe cijfers die beschikbaar kwamen. Daaruit bleek dat een gemiddeld gezin na invoering van diftar er op achteruit te gaan. Achterliggende oorzaak waren de hoge investeringen voor het systeem en de tegenvallende cijfers over afvalreductie. De hoeveelheid afval zou namelijk maar 15% afnemen, terwijl een reductie van 27% nodig is om het tarief per huishouden gelijk te houden. Overigens is door de gemeente al flink geïnvesteerd, waaroor een structureel tekort ontstaat van 2,32 miljoen per jaar. Over de invoering van diftar is politiek veel beroering geweest. Zo werd diftar hét polariserende thema voor de gemeenteraadverkiezingen.
Apeldoorn is de andere grotere gemeente die diftar gaat invoeren. Ook daar zijn problemen. De invoering wordt met een jaar vertraagd tot 1 januari 2004. Maar dan voorspelt het college van B&W ook een vermindering van de afvalstoffenheffing: van Euro 4,80 per jaar!


© Uitgeverij Noordhoek BV