Bericht:

Rubriek:

08 april 2003

verwijdering

Drenthe ziet mogelijkheden voor biomassa

Drenthe wil in 2020 minimaal tien procent van de energie opgewekt hebben uit biomassa, waaronder GFT.

Dat blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van de provincie is uitgevoerd naar de beschikbaarheid van biomassa. Energie kan worden gewonnen uit bijvoorbeeld tuin- en bosbouw, bermmaaisel, GFT-afval en slib. Onderzocht werden de beschikbaarheid, prijs en energetische bijdrage. De volgende stap is te kijken naar samenwerking met de overige noordelijke provincies en de selectie van kansrijke projecten.


Uitgeverij Noordhoek BV