Bericht:

Rubriek:

15 februari 2003

marktinformatie

Europese afvalmarkt staat roerige tijden te wachten

Volgens een rapport van het AOO zal de Europese afvalmarkt onder druk van de klimaatafspraken ingrijpend veranderen.

De afgelopen jaren hebben vooral de multi-utilities een groot aandeel in de afvalmarkt opgebouwd. Het Europese beleid voor duurzame energie en de implementatie van Eu-regelgeving zullen een verschuiving veroorzaken. Niet zozeer in bedrijven, als wel in activiteiten. In een groot deel van Europa is storten nog de belangrijkste verwijderingsmethode. Maar dat zal steeds meer veranderen in oplossingen die zich richten op de inzet van afval als brandstof. Om ons heen is de markt niet erg verschillend. Duitsland, BelgiŽ en Frankrijk zien het inzamelen van huishoudelijk afval als nutsfunctie en willen het storten ervan terugdringen. Tegelijkertijd is dat praktisch erg moeilijk door de geringe verwerkingscapaciteit die daarvoor beschikbaar is. Het gaat dan vooral om verbrandingscapaciteit. Opvallende constatering in het rapport is dat van de in Nederland zeer duidelijke trend van liberalisering en privatisering van de inzameling en verwijdering, in onze buurlanden en Frankrijk geen sprake is. De Nederlandse markt is in 2002 zeer rustig geweest. Uitsluitend de export was opvallend, met een toename tot ongeveer 2,6 Mton. Hout is bijzonder in trek bij onze buren. In totaal werd hiervan 1 Mton over de grens getransporteerd.


© Uitgeverij Noordhoek BV