Bericht:

Rubriek:

29 december 2002

beleid & uitvoering

Export van Emons gestopt

VROM heeft de exportbeschikkingen van Emons Recycling Logistics ingetrokken. Het bedrijf mag daarom vanaf 29 december geen bedrijfsafval naar Duitsland exporteren.

De EVOA beschikkengen van geen bezwaar waren afgegeven via een algemene kennisgeving voor meerdere transporten. Dit kan alleen als de afvalstoffen in de afzonderlijke vrachten dezelfde fysische en chemische eigenschappen hebben. Dat laatste is volgens het ministerie niet het geval. Zij hebben de samenstelling van de afvalstoffen in de kennisgeving vergeleken met de samenstelling zoals die is gerapporteerd door de Duitse verwerker. En daarin zat een aanmerkelijk verschil. Emons krijgt van verschillende bedrijven afvalstoffen aangeboden die het bedrijf met sorteertechnieken bewerkt, voordat het wordt geŽxporteerd. Door het intrekken van het 'geen bezwaar' loopt het bedrijf schade omdat niet aan de leveringsverplichting kan worden voldaan. Emons heeft de Raad van State gevraagd tot onmiddellijke vernietiging van het besluit.
Tijdens de Tweede Kamerbehandeling van het LAP in november en december is de Staatssecretaris nadrukkelijk gevraagd het exportbeleid strenger te handhaven. Exportbeschikkingen moeten duidelijker worden opgesteld, zodat betere kan worden gehandhaafd. Bestaande beschikkingen moeten betere worden gecontroleerd en als zou blijken dat ze niet kloppen, weer worden ingetrokken.


© Uitgeverij Noordhoek BV