Bericht:

Rubriek:

15 november 2002

wet- & regelgeving

Gft-verwerking weinig last van nieuwe EU-regels

De Europese Verordening Dierlijke Bijproducten (1774/2002) zal waarschijnlijk weinig gevolgen hebben voor de gft-verwerking.

De verordening stelt regels aan de verwerking van dierlijk afval in producten die in de voedselketen terug kunnen komen. Het gaat daarbij niet alleen om destructiebedrijven, maar ook om gft-verwerkers omdat er altijd wel enig dierlijk afval tussen het gft-afval terechtkomt. De verordening, die op 3 oktober is aangenomen, zorgde aanvankelijk voor grote ongerustheid. De verwerkers zouden aan strenge technische voorschriften moeten gaan voldoen, die het composteerproces zouden frustreren. Zo zou het afval gepasteuriseerd worden om de ziektekiemen te doden. Daarnaast moet het afval worden verkleind tot deeltjes kleiner dan 12 mm, waardoor je voor compostering alleen drab overhoudt. Een andere eis is dat dierlijk afval tenminste 60 minuten op 70 C behandeld moet zijn Na eerste lezing van de verordening waren de gft-verwerkers verontrust over de verstrekkende gevolgen die dit voor hun processen zou hebben. De verordening, die waarschijnlijk op 28 april 2003 in werking zal treden, zondert bij nader inzien keukenafval als enigste bron van het dierlijk afval uit van deze vergaande technische eisen. Wel worden inrichtingseisen en proceseisen gesteld aan installaties voor compostering en vergisting. Bij de proceseisen moet getoetst worden op de afwezigheid van de Salmonella bacterie en een maximum van 300 per gram aan Entero's. De heer Elsinga, voorzitter van de sectie composteren van de VVAV, voorziet daar geen problemen van. "We moeten dit nog exact onderzoeken, maar de verwachting is niet dat dit bij de Nederlandse composteerders een probleem is. De hygine-eisen zijn al zo hoog dat we aan die eis met beperkte aanpassingen wel kunnen voldoen. Iets anders is dat de verordening ook eist wordt dat het proces in een gesloten inrichting plaatsvindt. Nu is niet omschreven wat een gesloten inrichting is, maar het kan zijn dat een aantal van de composteerders daar niet aan voldoet. Als dat het geval is, dan gaan we om uitstel vragen van de verordening. Er is een mogelijkheid om de invoering vier jaar uit te stellen. Overigens heeft het ministerie van landbouw, die voor de verordening het bevoegd gezag is, inmiddels wel laten doorschemeren dat de sector de maatregelen veel zwaarder opneemt dan het ministerie. Er zullen dan ook zeker niet composteerders gesloten gaan worden op 28 april aanstaande als die op de een of andere manier nog niet voldoen".


Uitgeverij Noordhoek BV