Bericht:

Rubriek:

14 maart 2003

verwijdering

Hardenberg wil soepeler maaibeleid

De gemeente Hardenberg gaat aan het ministerie van VROM en de VNG vragen of de regels voor het maaien van bermen aangepast kunnen worden, omdat ze in verhouding veel wegen heeft en daardoor onevenredig zwaar getroffen wordt door het nieuwe beleid.

De regelgeving houdt in dat maaiafval niet langer ondergeploegd mag worden, maar naar een composteerbedrijf moet worden gebracht. Tot nu toe kwam het maaisel uit Hardenberg terecht bij boeren die het als groenmest gebruiken. Nu dit niet meer is toegestaan gaat het afvoeren van het maaisel de gemeente 250.000 euro op jaarbasis kosten. Wethouder Koops vindt het een doorgeschoten milieumaatregel en pleit voor een ontheffing. Als dat niet lukt, overweegt de gemeente het alternatief van de zogenaamde klepelmethode. Daarbij wordt het groen in de berm fijngehakt en blijft daar liggen tot het wegrot. Dit belemmert de groei van veel plantensoorten.


Uitgeverij Noordhoek BV