Bericht:

Rubriek:

24 december 2002

inzameling

Horst mag met gf(t) stoppen….

Staatssecretaris Van Geel heeft de gemeente Horst aan de Maas toestemming gegeven om gedurende twee jaar het keukenafval niet meer gescheiden in te zamelen, maar zich volledig op de gescheiden inzameling van tuinafval te richten.

De proef zal naar verwachting over enkele maanden starten. Dan zullen bladkorven worden geplaatst waarin bewoners het tuinafval kunnen deponeren. Keukenafval zal vanaf dat moment niet meer gescheiden worden opgehaald. De gemeente zal thuis composteren stimuleren, door de biocomcontainer aan te bieden. Maar als de burger daar niet aan wil dan is de restafvalbak het enige alternatief. Het ingezamelde tuinafval zal worden gecomposteerd. De gemeente wil ook nog andere manieren van verwerking gaan zoeken. Want de gemeente is van mening dat door aanstaande Europese wetgeving composteren niet meer wenselijk is. Dat was ook de oorspronkelijk reden om met de gescheiden inzameling te willen stoppen. Na overleg met VROM en het AOO is die motivatie echter gewijzigd. De gemeente mag de proef beginnen omdat het zeer landelijk is gelegen. Daardoor bestaat het meeste organische afval uit tuinafval. Nu al is tachtig procent van het gft-afval afkomstig uit de tuin. Door alle inspanningen te richten op deze fractie wil men jaarlijks 140 kg tuinafval per inwoner gaan inzamelen. Daarmee wordt de (nieuwe gedifferentieerde) doelstelling voor gescheiden inzameling van gft-afval gehaald. Bijkomstig voordeel is een aanzienlijke verlaging van de kosten. Niet alleen in exploitatie, maar ook in de aanschaf van containers. Daar merken de burgers overigens nu nog niets van Als de proef van start gaat zal het basistarief omhoog gaan van 115 naar 140 euro per jaar. Dan nog onstaat er een tekort van 85 duizend euro.


Uitgeverij Noordhoek BV