Bericht:

Rubriek:

16 december 2002

inzameling

ICT-inzameling voortaan 'naar inkomen'

Het ICT-inzamelsysteem voor (de verwerking van) afgedankte ICT-apparatuur heeft een nieuw financieringsmodel ontwikkeld, waarbij de bijdrage aan de verwijderingskosten bepaald wordt door het huidige marktaandeel van de deelnemers.

Tot nu toe betaalden zij aan de afgedankte kilo's van hun eigen merk, en daarnaast aan de zogenaamde verweesde apparatuur (van bedrijven die niet meer bestaan) en apparatuur van freeriders (bedrijven die zich niet hebben aangesloten bij het inzamelsysteem). Hoewel dit systeem aanvankelijk goed werkte, kleven er inmiddels te veel nadelen aan, vindt de Stichting ICT Milieu, manager van het systeem. Sommige, nog te verwerken, apparatuur is wel twintig jaar oud. Voor bedrijven die destijds succesvol waren, maar inmiddels nog maar een klein marktaandeel hebben, levert dat grote problemen op. Verder is het moeilijk om verschillende importeurs van één en hetzelfde merk te onderscheiden in het afvalstadium. Een ander nadeel van het oude systeem is dat merkloze producten niet toe te rekenen zijn.
In het nieuwe model krijgt ieder bedrijf op basis van zijn huidige marktaandeel een verdeelsleutel toegewezen. Deze bepaalt vervolgens het maandelijkse aandeel in de verwijderingskosten.


© Uitgeverij Noordhoek BV