Bericht:

Rubriek:

11 februari 2003

inzameling

Limburgse gemeenten gaan samenwerken

De 47 Limburgse gemeenten zijn een samenwerkingsverband aan het opzetten om de inzameling en verwijdering van afval efficiŽnter te maken. Doel is om door centrale inkoop een aanzienlijke kostenreductie te realiseren.

Gedacht wordt aan een besparing van zelfs twintig tot dertig miljoen per jaar. Daardoor zal de afvalstoffenheffing aanzienlijk minder stijgen dan bij een niet gecentraliseerde inkoop. Feitelijk werken de Limburgse gemeenten al langer samen. Onder leiding van gedeputeerde De Waal is na 1995 een actief stimuleringsbeleid gevoerd om de scheiding en preventie bij huishoudens te stimuleren. Dit resulteerde vooral in kennisuitwisseling en regionale samenwerking tussen de gemeenten. Overigens met succes, want Limburg scoort goed met afvalscheiding. Voor het uitbesteden van de inzameling en afvalverwerking is men echter nog versnipperd in individuele gemeenten en regionale verbanden. Vorig jaar heeft de huidige gedeputeerde Hofman gezegd dat de rol van de provincie nu is uitgespeeld. De bal moet bij de gemeenten komen te liggen; de provincie treedt op als adviseur. Een jaar hebben de gemeenten nagedacht hoe zij verder zullen gaan. Inmiddels beginnen de contouren van de samenwerking vorm te krijgen, en die zijn opmerkelijk. Het doel is een soort van inkoopcombinatie te vormen. De samenwerking moet in 2008 worden ingevoerd. Dan eindigen voor veel gemeenten de contracten met Essent, voorheen AVL, en moet een professionele organisatie de aanbesteding gaan coŲrdineren. Door samen op te gaan trekken zal de marktpositie aanzienlijk verstevigen. Hierdoor kunnen goedkopere contracten worden afgedwongen. Dat zal overigens ook inhouden dat buitenlandse partijen kunnen meedingen in zowel de inzameling als de verwerking. De nieuwe organisatie zal naast het aanbesteden ook een kenniscentrum moeten gaan vormen.


© Uitgeverij Noordhoek BV