Bericht:

Rubriek:

28 maart 2003

handhaving

Milieu-estafette moet norm bijbrengen

Tijdens een 24-uursestafette in negen provincies is intensief aandacht besteed aan milieuovertredingen.

Twee jaar geleden ontstond het idee van een estafette in de provincie Limburg. Gedurende 24 uur werd intensief door alle handhavende instanties gecontroleerd op overtredingen van de Wet milieubeheer. Het is vooral bedoeld om de samenwerking tussen verschillende diensten te verstevigen, en een bewustwording en leereffect te hebben voor zowel de burgers als de handhavers. Alleen al in de provincie Noord-Holland deden 25 overheidsinstanties mee met 336 handhavers, die 135 onaangekondigde controleacties uitvoerden. Daarmee was deze provincie het actiefst, want in totaal deden ruim 1000 handhavers mee over de negen provincies. Utrecht deed voor het eerst mee. Daar werden onder andere overtredingen bij gemeentewerven geconstateerd en bij bedrijven bij de opslag van gevaarlijke stoffen. De controles werden in sommige gebieden afgelast door de vogelpest, zoals in Limburg. Daar constateerden 150 ambtenaren onder andere xtc-afval en grote hoeveelheden gestorte en verbrande afvalstoffen. Aangezien de resultaten gunstig waren zal de actie volgend jaar herhaald worden. Het blijvend effect bij de bevolking is gering. Een signaal is het beste dat wordt bereikt.


Uitgeverij Noordhoek BV