Bericht:

Rubriek:

24 maart 2003

transport & logistiek

Minder beroepsgoederenvervoer

Het niveau van het beroepsgoederenvervoer over de weg is, in tegenstelling tot wat transportondernemers hadden verwacht, het laatste kwartaal van 2002 gedaald.

Dat blijkt uit het Conjunctuurbericht van Transport en Logistiek Nederland. TLN houdt vier maal per jaar een enquête onder zijn leden om de stemming in de branche te peilen. Uit de meest recente peiling blijkt dat vervoerders een dalend vertrouwen in de toekomst hebben. De zogenaamde stemmingsindicator die hierbij wordt gehanteerd daalde van 6,0 naar 5,4: de laagste score sinds drie jaar. De economische teruggang, wellicht in combinatie met de oorlog in Irak en de onzekerheid over de dieselprijs, is hier debet aan. Gevolg is een dalende omzet, die niet is gecompenseerd door een stijgende vrachtprijs, want deze daalde eveneens. Niettemin zijn zowel de investeringsgraad als de vacaturegraad in het vierde kwartaal van 2002 gestegen.


© Uitgeverij Noordhoek BV